Naš napredak u razumijevanju ljudskih gena je zadivljujući. Prije otprilike 150 godina Gregor Mendel proučavanjem biljke graška utvrdio je pravila nasljeđivanja, a prije pedesetak godina Watson i Crick opisali su dvostruku spiralu DNK. Prije petnaestak godina potpuno je dešifriran ljudski genom. Zaista zadivljujuće!

Ono što je bilo iznenađujuće, jest usporedba s brojem gena u ćeliji drugih organizama. Ljudi imaju oko 25.000 gena u stanici, a mušica preko 30.000! Znanstvenici su pretpostavili da bi zbog svojih naprednih sposobnosti trebali imati više od 100.000 gena.

Nedavno su znanstvenici utvrdili načine na koje se može kontrolirati taj skromni broj gena. To novo uzbudljivo područje je epigenetika. Ona objašnjava kako se promjene u aktivnosti gena mogu dogoditi a da ne mijenjamo aktualni DNK.

Jedan je način za utjecaj na gene bez promjene njihove osnovne strukture kroz hranu koju jedemo. Reklo bi se da geni “pune pušku”, a hrana “povlači okidač”. Utjecaj prehrane na naše gene često se naziva nutrigenomika.*

Prikažimo to ovako: Naša žlica toliko je moćno sredstvo da ne služi samo da u naše tijelo unosi hranu, nego može poslužiti i kao prekidač gena koji upravljaju našom težinom, tlakom, kolesterolom, rastom tumora pa i zdravim starenjem.

Dosad su najbolja nutrigenomska istraživanja učinjena na biljnoj prehrani siromašnoj masnoćama. Pogledajmo što su ta istraživanja dosad otkrila.

1. Dijeta na biljnoj bazi može isključiti gene za rak prostate.
Dr. Ornish, kardiolog, hranio je 31 muškarca koji su imali rak prostate u početnom stadiju biljnom prehranom s manje od 10 % kalorija iz masti. Ispitanike je poticao da hodaju, meditiraju i sastaju se na grupnim sastancima. Nakon samo tri mjeseca, pokazalo se da je 48 gena presudnih za rast raka aktivnije, ali 453 gena, onih što kontroliraju rast tumora i proizvodnju proteina, bila su manje aktivna u proizvodnji proteina. Sveukupno, krvni testovi na aktivnost raka prostate su se poboljšali, a tumori su se smanjili. Ove epigenetske promjene učinile su sjajne stvari tim ljudima.

2. Dijeta na biljnoj bazi usporava starenje.
U istoj skupini dr. Ornish je mjerio aktivnost enzima proizvedenih genima, telomeraze, za koje se vjeruje da su uključeni u usporavanje procesa starenja. Nakon pet godina, smanjenje aktivnosti telomeraze povezano sa starenjem bilo je mnogo manje u skupini s niskim udjelom masti u biljnoj skupini nego u kontrolnoj skupini, a njihovi telomeri su bili duži, što upućuje na usporavanje procesa starenja

3. Biljna prehrana smanjuje upalne procese, regulira težinu i poboljšava zdravlje krvnih žila.
Nedavna istraživačka skupina u Pennsylvaniji proučavala je 63 osobe sa srčanim bolestima koje su pratile program dr. Ornisha i usporedila ih sa skupinom od 63 osobe koje nisu slijedile nijedan određeni program. Dok u kontrolnoj skupini nije bilo poboljšanja u zdravlju, skupina Ornish izgubila je težinu i krvni tlak je pao za oko 10%. Nakon 12 tjedana, istraživači su otkrili da 26 gena pokazuje različitu aktivnost u grupi Ornish. Nakon godinu dana, 143 gena također je promijenilo svoje aktivnosti. Geni koji potiču upalu i oštećenje krvnih žila značajno su smanjili aktivnost. Kontrolna skupina nije pokazala nikakva poboljšanja jer su tijekom godine održavali svoju standardnu ​​prehranu. Kada je Hipokrat prije 2400 godina napisao “neka hrana bude tvoj lijek”, nije imao pojma da će znanstveni eksperimenti jednog dana dokazati da je bio vizionar. Hrana više nije samo izvor kalorija koje sadrže bjelančevine, ugljikohidrate i masti. Hrana je informacija i može se promatrati kao daljinski upravljač za naše gene, što ih uključuje i isključuje različitim modifikacijama.

Naša je žlica najsnažniji kirurški instrument koji postoji. Napunite ju organskom biljnom prehranom u duginim bojama i produljite si život i imat ćete više vremena kako biste slijedili svoje strasti i snove, bez bolesti i lijekova.

*Nutrigenomika: Prehranom potaknute epigenetske modifikacije kromatina koje mijenjaju ulogu gena i imaju dugoročni učinak na zdravlje

Autor: Joel Kahn

Prijevod: Suzana Peša Vučković

Izvor: https://www.mindbodygreen.com/0-13477/how-the-food-you-eat-changes-your-genes.html