Schumannova rezonancija (mogli bismo je zvati i Teslina rezonancija, po njezinom zaboravljenom otkrivaču iz 1899.), koju je 1952. godine njemački fizičar Winfried Otto Schumann približno izračunao na osnovu pretpostavke o postojanju elektromagnetskog strujanja između ionosfere i površine Zemlje, postala je predmetom zanimanja znanstvenika 1960. godine kada je njemački liječnik Fritz Ankermüller uočio da se podudara s frekvencijom ljudskog mozga. Točnije, glavna frekvencija koju proizvodi Schumannova rezonancija (oscilacija, titranje) gotovo je istovjetna frekvenciji moždanih alfa valova.

Na njegovo zapažanje nadovezao se fizičar Herbert König, Schumannov nasljednik na Sveučilištu u Münchenu, koji je do 1979. godine nepobitno dokazao vezu dviju frekvencija. Učinio je to usporedbom brojnih elektroencefalografskih (EEG) snimki ljudskog mozga s nizom mjerenja iznosa Schumannove rezonancije. Zaključke njegove studije, objavljene u znanstvenom časopisu International Journal of Environmental Research and Public Health, potvrdila je skupina od 104 međunarodna znanstvenika: ljudi su putem moždanih alfa valova, više ili manje, usklađeni međusobno, ali i s planetom Zemljom.

Moždani valovi i njihova uloga (izvor: novastrana.com)

Ljudski mozak, kao i čitava prirodna pojavnost, neprestano prima i odašilje valove raznih frekvencija. Uobičajeno se ističe da se djelatnost ljudskog mozga očituje kroz 5 skupina frekvencija moždanih valova: delta, theta (teta), alpha (alfa), beta i gamma (gama). Delta valovi imaju najniže frekvencije i odgovaraju stanju dubokog sna, odnosno stanju nesvjesnog uma. Theta valovi, nešto viših frekvencija, vezani su uz stanje sna, odnosno uz stanje podsvjesnog uma. Frekvencije alfa valova odgovaraju stanju buđenja (maštanje), na pragu podsvjesnog i svjenog uma. Frekvencije beta valova tiču se stanja budnosti (mišljenje, obraćanje i činjenje), odnosno stanja svjesnog uma. Frekvencije gama valova vezane su uz stanje pojačane budnosti ili svjesnosti (opažanje, učenje i zaključivanje), odnosno uz stanje nadsvjesnog uma.

No, valja ukazati i na još jedno područje moždanih valova, kojem trenutno odgovara svijest vrlo malog broja ljudi (živući “sveci“). Naime, vrlo visoke frekvencije beta valova (od nekoliko stotina Hz na više) odgovaraju stanju “potpune“ budnosti, odnosno stanju prosvijetljenosti (blisko “božanskoj“ svijesti).

Ljudi se međusobno razlikuju obzirom na mogućnost dosizanja viših frekvencija moždanih valova, kao i razdoblja tijekom kojih uspijevaju prebivati na tim razinama svjesnosti. Spomenute razlike prisutne su i u životu svakog pojedinca; svjesnost tijekom života u pravilu raste, a na njezin porast i kolebanja utječu “unutrašnji“ i “vanjski“ činitelji. Prve možemo najkraće opisati pojmom osobnost, koju baštinimo rođenjem kao plod prethodno stečene osvješćenosti. Vanjski, pak, činitelji odnose se na utjecaje prirodne i društvene okoline.

Promjene prirodnih utjecaja očituju se, prema današnjim znanstvenim spoznajama (koje su, dakako, tek na tragu istine), između ostalog u “ponašanju” planete Zemlje s kojom smo neraskidivo vezani nevidljivim “pupčanim vrpcama“. Tim promjenama ljudi prilagođavaju svoje životne nazore i navike, nastojeći se uskladiti s prirodnim zakonitostima. Ta je težnja sadržana u samom korijenu riječi “život“, koji označava stalnost kretanja, vječnu igru (ples, pjesmu), svakog bića i cjelokupne prirode.

Promjene društvenih utjecaja također utječu na razinu ljudske svjesnosti o podrijetlu i usklađenosti sa zakonima prirode. Postoje društveni utjecaji koji pomažu rast svjesnosti, ali i oni koji ga sputavaju. Živimo u razdoblju kada razmjerno mali broj pojedinaca, niske svijesti i sposobnosti prilagodbe temeljnim prirodnim načelima održivog, slobodnog i produhovljenog života, teži ograničenju duhovnog razvoja čitavog društva.

Da bi onemogućili promjenu ljudi ka višim razinama svjesnosti, takvi pojedinci koriste “oružje“ nižih frekvencija kojim neprestano napadaju naš um. Ponajprije, prisvajaju i gomilaju moći i snage tvarnog (materijalnog) svijeta, kako bi ljude odvojili od njihovog “izvora” i učinili ih ovisnima, a potom nastoje zadržati takvo neprirodno stanje nadzorom, kaznama i prisilom. Prividno, oni dobivaju “bitku”, pribjegavajući naizgled sve tankoćutnijim sredstvima koja, međutim, nude po već ustaljenom, prepoznatljivom obrascu laganja, prijevara, ucjena, strašenja, …

U stvarnosti, oni gube “rat” jer “dobrovoljnom ropstvu” mogu privesti samo duše čiji su umovi (prozori u svijet!) i sami još zatvoreni za više frekvencije moždanih valova. Mogu zavesti i pridobiti nesvjesne i snene, dio sanjara pa i tek probuđenih … ali ne i budne i osviještene pojedince. Unatoč svim svojim “moćima” i svom svojem “bogatstvu“. Jer budni i osviješteni slijede temeljno prirodno načelo – slobodnog izbora (slobodne volje).

Pripremio Santosh Puri