Schumannova rezonancija (SR, oscilacija ili titranje) je osnovna frekvencija planete Zemlje koja djeluje na sva živa bića. Možemo je zvati i “prirodnim ritmom otkucaja srca, pulsom, Majke/Oca“ Zemlje. Nazvana je po njemačkom fizičaru Winfriedu Ottu Schumannu (1888-1974.), koji je elektromagnetsku frekvenciju Zemlje matematički predvidio 1952. godine. Pri tome je zaboravljeno da je Nikola Tesla istu dokazao već 1899-1900. pokusima u Coloradu Springsu.

Njegovo istraživanje je počivalo na teoretskoj pretpostavci da lopta unutar lopte stvara električnu struju. Zemlja je negativno naelektrizirana, a ionosfera, sloj oko nje u atmosferi, pozitivno, što dovodi do stvaranja električnih naboja, odnosno električne struje. Schumann je izračunao da je frekvencija ove struje 10 Hz (titraja u sekundi).

Schumannova rezonancija posljedica je međudjelovanja elektromagnetskog polja Zemlje i zračenja koje do ionosfere stiže sa Sunca. Frekvencija valova Schumannove rezonancije pobuđuje se i očituje električnim pražnjenjem munja u prostoru između ionosfere i površine Zemlje. Čini je skup razmjerno niskih frekvencija u Zemljinom elektromagnetskom polju.

Kolebanja i vršni iznosi frekvencija Schumannove rezonancije 26. i 27. travnja 2020. (izvor: sosrff.tsu.ru)

Ruska mrežna stranica (https://sosrff.tsu.ru) objavljuje dnevne podatke o trenutnim kolebanjima Schumannove rezonancije na osnovi znanstveno provođenih mjerenja. Prva točna mjerenja Schumannove rezonancije s početka 1960-ih godina pokazivala su prosječan iznos od 7,83 Hz, ovisno od broja oluja (elektromagnetskih pražnjenja putem munja) na planetu u određeno vrijeme. Ljudska tijela bila su prilagođena na taj iznos osnovne frekvencije planeta Zemlje sve do početka 1980-ih godina. Od tada je Schumannova rezonancija u stalnom porastu, a početkom 2020. godine  njezine najviše frekvencije dosežu već 27 Hz!

Porast rezonancije utječe na promjenu stanja svih oblika života na planetu. Znanstveno je potvrđena međuovisnost visine Schumannove rezonancije i načina na koji je ljudsko tijelo doživljava. Ljudi više ili manje osjećaju čudne i neobjašnjive simptome, posebice u razdobljima pojačanog kolebanja rezonancije. Neki od najčešćih simptoma su naleti tjelesne vrućine, zamagljen vid (primjerice, muti se toliko da onemogućava čitanje na računalu), vrtoglavica, nepravilni otkucaji srca, ili otkucaji sa prekidima, neobjašnjivi bolovi, zvonjava u jednom ili oba uha i/ili ponekad privremeni gubitak sluha, nagle promjene raspoloženja, ali i izmjena tjelesne snage i umora (iscrpljenosti) te gladi i sitosti, mučnina, simptomi slični gripi, teškoće s probavom, nelagoda, potištenost, tjeskoba i razapetost između “bori se ili bježi“, … Osim toga, kod dijela ljudi zamjetna je i povećana intuicija te osjećaj poznavanja ili pamćenja stvari koje im pomažu nadići poteškoće.

Čovjek – duhovno biće s ljudskim tijelom, neraskidivo je povezan s energetskim sastavom i stanjem Zemlje. Da bi ostao usklađen s planetarnim energetskim “bićem“, čovjek ima sustav samoprilagodbe kojim neprekidno odgovara na podražaje prirodnog okruženja. Ukoliko je njihov rast postepen i umjeren, rastuće frekvencije planete Zemlje imaju dobar učinak na čovjekovo energetsko polje, koje je ujedno neraskidivo povezano s njegovom sviješću. Što su te frekvencije više, čovjek ima mogućnost doživjeti manje “zagušenu“ stvarnost. Što više pojedinaca biva preobraženo rastućim frekvencijama prirode, to više i brže teže ujedinjuju čovječanstva koje isključuje nadzor i prisilu jer je prožeto višom sviješću zasnovanoj na ljubavi.

Da bi došlo do takve dobrohotne promjene čovjekovog duha i tijela, kao odgovora na izvanjski poticaj “Majke/Oca“ Zemlje, nužno je, međutim, da otvori um i srce nadolazećim izazovima. Ako čovjek ustraje zaglavljen u starim obrascima i uvjerenjima ili je zadovoljno uljuljkan trenutnim životom, a posebice ako nedovoljno mari i suosjeća za druga bića, ne može (dovoljno brzo) uskladiti vlastite vibracije s onima “roditeljske“ planete. Ako čovjek ničim ne pomaže svojem tijelu da se prilagodi novim frekvencijama okolnog polja, može učestalo osjećati da mu tijelo otkazuje “poslušnost“ te mu se čini da isto odumire. Katkada i umire, nespreman odabrati proći kroz promjenu u tvarnom tijelu te nastavlja “preobrazbu“ vlastite svijesti izvan okvira materijalnog svijeta.

Naprotiv, ukoliko je spreman prihvatiti izvanjsku promjenu, ona prožima i njega samog. Rastuće frekvencije planete Zemlje dovode, između ostalog, do toga da voda u tijelu (u svakoj tjelesnoj stanici!) također počinje snažnije vibrirati. Zapravo, tijelo se “čisti“ kako bi se moglo prilagoditi novonastalom stanju, slično načinu s pomoću kojeg se brani od zaraznih bolesti.

Prilagodbu na više frekvencije možemo pomoći, primjerice, “osluškivanjem“ našeg tijela i činjenjem onog što mu pruža zdravu ugodnost, pomicanjem prehrambenih navika ka sve manjem unosu prerađene hrane i sve većim udjelu žive hrane (koja ne zahtjeva smrt drugog bića), pijenjem dovoljne količine čiste vode (bez fluorida), redovitim laganim tjelesnim vježbanjem, vježbama opuštanja i disanja, uz dovoljno sna i odmora, boravkom u prirodi, hodanjem bosih nogu po tlu, plivanjem u moru, rijeci ili jezeru, (energetskim) masažama, holističkim pristupom iscjeljenju, skladnim obiteljskim životom, molitvom i meditacijom, vodstvom produhovljenog bića, prihvaćanjem i voljenjem sebe te brigom o svojem tijelu, umu i duši.

Pripremio: Santosh Puri