Prvo načelo: Vi odlučujete

Bez obzira kakav bio zakon o zaštiti javnog zdravlja u vašoj zemlji, nitko nema moralno pravo prisiliti vas da se cijepite.

Drugo načelo: Imate pravo znati

Sva cjepiva su rizična. Nikad ne prihvaćajte cjepivo, lijek ili medicinski zahvat prije nego se o njemu potpuno informirate. Tražite od liječnika uputu o cjepivu/lijeku kako biste pročitali koje su kontraindikacije i zabilježene nuspojave te postavili dodatna pitanja.

Treće načelo: Budite informirani i pripremljeni

Znanje je moć. Naoružajte se točnim informacijama o cijepljenju i zdravlju. Istražujte sami i što više budete znali, imat ćete više snage braniti svoja prava vezana za zdravlje, uključujući i cijepljenje.

Četvrto načelo: Preuzmite odgovornost za svoje riječi i djela

Ophodite se s drugima onako kako biste voljeli da se oni ophode s vama, bez obzira na uvrede koje ćete zbog svojeg izbora čuti. Budite primjer i ostanite ljubazni i mirni i ne upuštajte se u beskrajne neučinkovite rasprave.

Peto načelo: Imajte sve napismeno

Od zdravstvenog kartona do prepiske s liječnikom, vrtićem, školom i ostalima. Ako dođete u situaciju da vam zatreba odvjetnik, važno je da sve imate dokumentirano.

Šesto načelo: Budite hrabri

Nije lako boriti se za pravo izbora pri cijepljenju kad javnozdravstveni djelatnici, farmaceutska industrija i liječnici vrše pritisak na sve građane da se cijepe. Vaše je pravo da iznosite svoje stavove privatno ili javno i da preko svojih zastupnika tražite izmjene zakona koje smatrate nepravednima ili štetnima. Budite angažirani građanin i branite svoje pravo na izbor.

Autor: Barbara Loe Fisher

Skratio i prilagodio admin tim stranice Roditelj odlučuje

http://icpa4kids.org/fr/Wellness-Articles/read-before-vaccinating-the-6-principles-of-informed-choice/Toutes-les-pages.html