Bavljenje umjetnošću važno je iskustvo svakog ljudskog bića. Već u vrlo ranoj dobi, čim stekne prve motoričke vještine, dijete komunicira kroz umjetnički izraz. Umjetnost nam omogućava drugačije uvide, pobuđuje empatiju i potiče na razmišljanje. Empirijski dokazi podržavaju ove tvrdnje: među odraslima, sudjelovanje u umjetničkim aktivnostima povezano je s povećanim ponašanjem koje doprinosi zdravijem civilnom društvu, poput građanskog aktivizma, većeoj  društvenoj toleranciji i smanjenoj netrpeljivosti prema drugima i drugačijima. Pa iako se prepoznaje pozitivni utjecaj umjetnosti na ljudsko ponašanje, vrlo je slabo zastupljena u redovnoj nastavi u školama.

S obzirom da u današnjim školama na Zapadu prevladava brojčano ocjenjivanje i „procjenjivanje znanja“ na standardiziranim testovima, onda se i naglasak u nastavi stavlja na one predmete u kojima se može mjeriti usvojenost znanja, točnije, informacija. Tako se umjetnost i umjetničko izražavanje polako potpuno gurnulo na marginu i sve se manje nastavnih sati ostavlja za glazbenu i likovnu kulturu i uopće umjetničko doživljavanje i izražavanje.

Rijetka su opsežna istraživanja na ovom polju, no nedavno provedeno veliko američko istraživanje PDF u kojem je sudjelovalo 10.548 učenika iz 42 škole iz Houstona, ukazuje na to da bavljenje umjetnošću doprinosi smanjivanju ponašanja koje zahtijeva discipliniranje i kažnjavanje, povećava suosjećanje s drugima te poboljšava uspjeh u pisanju. Općenito je povećan interes učenika za nastavu i daljnje obrazovanje.

Kao jedno od ograničenja ovog istraživanja i daljnjeg pozitivnog utjecaja na obrazovne ishode autori navode činjenicu da pojačana ponuda umjetničkih sadržaja u (američkim) školama zahtijeva  od njihovih ravnatelja veću posvećenost, predanost cilju i dosta dodatnog angažmana.

Bez obzira na teškoće, društvo koje želi imati odgovorne građane koji će kvalitetno doprinositi zajednici ne bi smjelo ovakve činjenice zanemarivati, nego veću važnost u obrazovanju dati umjetničkim i stvaralačkim aktivnostima.

Autorica: Suzana Peša Vučković