Nezavisni narodni sud iz Londona, osnovan u svrhu istraživanja prisilne žetve organa od zatvorenika savjesti u Kini, objavio je nalaze 17. juna 2019. Vijeće suda je zaključilo da Komunistička partija Kine (KPK) već mnogo godina vrši žetvu organa, odstranjujući ih od živih praktikanata Falun Gonga u Kini, te da se brutalnosti odvijaju i dan danas.

Brojne novinske agencije su pratile donošenje konačne presude Tribunala 17. juna, uključujući Reuters, The Guardian, Newsweek, Forbes, ABC Radio Australia i The Globe i Mail.

Agencija Reuters: Kina vrši žetvu organa od članova Falun Gonga

Uprizorenje odstranjivanja organa izvedeno 2018. godine u Beču, da bi se prikazala nasilna žetva organa od Falun Gong praktikanata u Kini.

„Kina ubija članove duhovne grupe Falun Gong i vrši žetvu njihovih organa u svrhu transplantacije, kazali su u ponedjeljak pravnici i stručnjaci, članovi sudskog vijeća te su pozvali na daljnju istragu o potencijalnom genocidu”, napisala je Sonia Elks iz novinske agencije Reuters u svom članku objavljenom 17. juna.

U članku je pojašnjeno da je zaključak zasnovan na konačnoj presudi Kineskog tribunala čije su istrage potvrdile da prisilna žetva organa u Kini traje najmanje 20 godina.

Elks je napisala da, iako je Peking u više navrata negirao ove optužbe, vijeće eksperata tribunala je pronašlo dokaze da se ti zločini i dalje odvijaju te da su Falun Gong praktikanti najvjerovatnije glavni izvor organa.

„Zaključak pokazuje da su mnogi preminuli groznom smrću, bez ikakvog razloga”, Reuters je citirao izjavu predsjednika tribunala Sir Geoffrey Nicea.

Tribunal za Kinu je osnovala Međunarodna koalicija za zaustavljanje zloupotrebe transplantata u Kini (ICETA). Sedmočlano je vijeće u svojoj konačnoj presudi od 17. juna izjavilo je da su se ova zlodjela dešavala u velikom obimu i da ukazuju na genocid. „Zločini protiv čovječnosti i mučenja su počinjeni protiv Falun Gonga i Ujgura“, napisala je Elk u izvještaju za Reuters.

Jennifer Zeng, praktikantica Falun Gonga, svjedočila je pred tribunalom i potvrdila da je bila podvrgnuta testovima krvi i medicinskim pregledima za vrijeme pritvora. Nada da će nalazi Tribunala pokrenuti akciju da se zaustavi ubijanje.

Newsweek: Kineski zatvorenici smaknuti zbog organa

Newsweek je 17. juna napisao: „Zatvorenici u Kini se i dalje ubijaju zbog odstranjivanja njihovih organa, zaključio je u ponedjeljak nezavisni tribunal.” Autorica članka, Katherine Hignett, napisala je da su Falun Gong praktikanti najvjerovatnije glavni izvor organa. Osim toga, nema dokaza da je ova praksa prestala.

„Na osnovu višestrukih izvora informacija, navodi se da zatvorenike savjesti smaknu „po narudžbi” u svrhu korištenja njihovih organa za profitabilne transplantacije”, navodi se u izvještaju, citiranjem web stranice tribunala.

U članku Newsweeka se također citira Jennifer Zeng, koja je za Tribunal kazala da su nad njom i drugim praktikantima, dok su bili u zatočeništvu, izvršene obimne medicinske pretrage, uključujući rendgenske snimke i testove krvi.

„Kad bi neko nestao iz logora, pretpostavila bih da je puštena na slobodu i da je otišla kući… U stvarnosti to se ne može potvrditi. Kad sam bila puštena na slobodu nisam ih uspjela pronaći i sada se plašim da su ih možda odvedeli u bolnice i da su im bez pristanka oduzeti organi i da su tako smaknuti. ”

The Guardian: Kina vrši žetvu organa od zatočenika

The Guardian je izvijestio da je Kineskim tribunalom predsjedavao Sir Geoffrey Nice QC, tužilac Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Jednoglasnom odlukom, komisija tribunala je objavila da je „sigurno da je Falun Gong izvor – vjerovatno glavni izvor – organa u nasilnoj žetvi.”

„Zaključak pokazuje da je mnogo ljudi umrlo neopisivo groznom smrću bez ikakvog razloga, da možda mnogo njih i danas pati na sličan način. Svi mi živimo na planeti na kojoj se može otkriti krajnje zlo u moći onih koji, za sada, vode zemlju sa jednom od najstarijih civilizacija poznatih savremenom čovječanstvu“, kazao je prema izvještaju sir Nice.

U članku se navodi da je Tribunal prikupio dokaze od medicinskih stručnjaka, istražitelja ljudskih prava i drugih, te da je vrijeme čekanja na odgovarajuće organe u Kini svedeno na samo nekoliko sedmica. Kada su istražitelji telefonirali bolnicama u Kini, rečeno im je da su izvori za neke organe praktikanti Falun Gonga.

Forbes: Presuda za žetvu organa u Kini

Forbes je saopštio da je objavljen sažetak na 60 stranica konačne presude Nezavisnog tribunala o prinudnoj žetvi organa uzimanih od zatvorenika savjesti u Kini (Kineski Tribunal).

„Prilikom analize zločina genocida, tribunal je utvrdio da su praktikanti Falun Gonga i Ujguri specifično ciljane grupe i da počinjeni zločini potpadaju pod djelokrug člana II Konvencije UN o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida (Konvencija o genocidu)”, navodi se u izvještaju Forbesa.

Pored toga, u članku se kaže da je Kineski tribunal utvrdio da su zločini protiv čovječnosti počinjeni i prema definiciji člana 7. Rimskog statuta. To uključuje, ubistvo; istrebljenje; lišavanje slobode ili drugo teško oduzimanje fizičke slobode u suprotnosti sa osnovnim pravilima međunarodnog prava; mučenje; silovanje ili bilo koje drugi oblik seksualnog nasilja slične težine; progon na rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj ili vjerskoj osnovi koji je univerzalno priznat kao nedopustiv prema međunarodnom pravu; i prisilni nestanak.”

Tokom rasprave u donjem domu predstavničkog doma Velike Britanije, poslanica Fiona Bruce je pozvala vladu Velike Britanije na akciju. U Forbesovom članku se navodi da je pozvala Vijeće UN-a za ljudska prava da donese rezolucije za uspostavljanje, „pod jedan, specijalnog izvjestitelja UN o stanju ljudskih prava u Kini, i pod dva, istražne komisije za istraživanje sistematskih, rasprostranjenih i teških kršenja ljudskih prava u Kini.”

Izvor:
https://hr.minghui.org/